פורים

פורים 
  ביצים צבועות לפורים באדיבות אריה אליסף

          אריק גרג'י מחופש לשוטר
                    מגילת אסתר
***

פורים
מתוך ספרו של בן-ציון יהושע-רז "מנדחי ישראל באפגאניסתאן לאנוסי משהד באיראן"
הוצאת מוסד ביאליק (עמוד 384):
 

 
משנכנס אדר לא רק מרבים בשמחת פורים אלא גם בשמחת חתן וכלה. בחודש זה מרבים לערוך חופות. בשעת החופה שרים מתוך תיקון פורים 'מי כמוך ואין כמוך'. במשך כל חודש אדר מרבים לערוך ארוחות רעים וסעודות מצווה. בזמן הסעודה משחקים בביצים קשות, צבועות בשלל צבעים. מי שביצתו נשברת מפסיק במשחק, וכל המסובים מכריזים: 'מחה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים'.
בשבת 'זכור' קוראים בציבור את תיקון פורים – 'מי כמוך ואין כמוך' – לפני קריאת התורה. ילדים מביאים עמם מקלות באורך של מטר ופטישי עץ מיוחדים, שנקנו מן המוסלמים המייצרים אותם לקראת פורים. הפטישים נקראו "המן כּוּ" (מכה המן), ומכים בהם בזמן הזכרת שמם של המן ועמלק.
 
ישראל מישאל מספר כי הרב מתחיל בראש חודש אדר לתרגם את המגילה ללשון הפרסית במנגינה מיוחדת – אחד מקור ואחד 'תפסיר'. כשבוע לפני פורים מתחילה האפייה, ומכל בית עלו ריחות נעימים של אפייה. ערב פורים הכול צמים 'תענית אסתר'. לילדים שהתקשו לצום סיפרו כי ילד שיצום יצא מפיו בתום הצום גוזל זהב. העסקים היום סגורים מתענית אסתר ועד אחרי שושן פורים ובילו את הזמן בבית הכנסת ובביקור אצל ידידים.
 
בליל פורים מכינות הנשים עוגות מתוקות ('שֶכַּרִי'). הנערים מציירים על קרשים ועל גבי ניירות או קרטון את המן ועשרת בניו. הציור נקרא 'צַאק-צַ'אקַק המן'. בזמן הזכרת המן ועשרת בניו משליכים את הציורים לארץ ורוקעים עליהם בכפות הרגליים ומכים במקלות, בפטישים וברעשנים עשויים כפות עץ שמקישים זה בזה. מסירים את השטיחים בבית הכנסת שהציבור יושב עליהם 'כדי שהמן לא יתחבא בתוכם'.
 
משחק פורים ידוע הוא 'תַכֶּה-נָאר', המורכב משלושים קוביות עץ ושתי קוביות עצם. שני צדדים של קוביה סכומם הוא 7 כמניין אג"ג. במהלך המשחק מזכירים בכל פעם את המן לגנאי. בצהרי יום פורים נאספים ילדים בכל שכונה ושכונה, תוקעים באדמה עץ גבוה ותולים עליו בובות המן מנייר, מעץ, מסמרטוטים וקש ומעלים אותם באש לשמחת הילדים.
 
העיר באלך היא ספק - מחמיב"ן (מוקפת חומה מימות יהושע בן נון) ועל כן נהגו לקרוא בה את המגילה יומיים: בי"ד באדר ובט"ו בו, לשמחתם של הילדים שזכו להכות את המן פעמיים. הזכות לקרוא את המגילה נמכרת במכירה פומבית לכל המרבה במחיר. רוכש את זכות הקריאה בעיקר מי שנשא אישה באותה שנה.
'משלוח מנות' מאיש לרעהו כלל בעיקר ביצים צבועות ועוגות אפויות בדמויות של גברים ונשים.
הנוסעת האמריקאית אידה כהן,שביקרה בקהילה בשנת 1966, מספרת שמשלוח המנות כלל גם 'חלבה' עשויה אורז וסוכר מושחמים ועליהם מפוזרים פיסטוקים ואגוזים. לפי מנהג העדה, האכילה נעשתה בידיים ללא הסתייעות בכלי אוכל.
מרבים לערוך שמחות ביום פורים שני החל בט"ו באדר. בסעודות אירוסין שקוימו בפורים שני השתתפו לפחות חמישים אורחים. לאחר הסעודה יצאו מחוץ לעיר לבלות את שארית היום בתוך גנים ופרדסים. 

***


אפיית העוגות, צביעת הביצים' קריאת המגילה ו"מלחמת הביצים" בחג הפורים באפגניסטאן
אהרן בצלאל, בספרו "להניח ברכה" (עמודים 143-146) 
כאן, קטע קצר מתיאור מלחמת הביצים:ביצים חומות לפורים                 


מנהג הנוהג אצל יהודי אפגניסטן בלבד:
בעת קריאת מגילת אסתר, בשתי המילים האחרונות בסוף כל פסוק , ממתין החזן, הקהל קורא מילים אלה ואז חוזר החזן וקורא את אותן המילים.  הקהל צריך לשמוע אותן מפיו בקול צלול וברור.
ניתן לראות ולשמוע נוהג זה בקטעי הקריאה של יעקב בצלאל שלהלן.
מוסיף הרב רפאל בצלאל: ההלכה מחייבת שארבעה פסוקים אלה יאמרו על ידי הקהל:
"איש יהודי היה..."; "בלילה ההוא נדדה שנת המלך..."; "ומרדכי יצא מלפני המלך..."; "ליהודים הייתה אורה ...";
בני הקהילה האפגנית מוסיפים על כך עוד שני פסוקים: "והנערה אשר תיטב..."; והפסוק האחרון במגילה.


נשים קוראות וכותבות את המגילה
ד"ר עליזה לביא שלחה אל המערכת קישור בדבר נשים הקוראות וכותבות את מגילת אסתר.
להלן אנו מביאים את דבריה. המערכת ביקשה את תגובתו של הרב רפאל בצלאל לנושא זה
ואנו מצרפים בהמשך גם את תשובת הרב.
 
ראש חודש אדר
הנשים יכולות להיערך לקריאת וכתיבת מגילת אסתר
מאת: ד"ר עליזה לביא

בלא מעט קהילות נשים עורכות מניין לעצמן וקוראות במגילה. לקראת חג הפורים פסק הרב עובדיה יוסף, מבכירי הפוסקים הספרדים, שנשים יכולות לקרוא את מגילת אסתר בפני כל ציבור של מתפללים, לכתוב מגילות אסתר כשרות ואף להוציא ידי חובה את הגברים המאזינים להן. ד''ר עליזה לביא שבימים אלו יוצא ספרה ''מנהג נשים'' קיבצה את מנהגי פורים בארץ ובתפוצות השונות.
אז מתי לאחרונה אפיתם ''ח'בזה די המן''.
 


תשובת הרב רפאל בצלאל: 

בס"ד
 
נשאלתי ע"י הגב' אתי עמית מה דעתו של הרב עובדיה בעניין נשים בקריאת וכתיבת המגילה.
 
 עלי להקדים ולומר שחלילה חלילה לחשוב שיש בנשים איזה פסול או דופי במסגרת ההלכה
והיהדות, אדרבה אדרבה רבותינו הפליגו מאד בשבח האישה ואף ציוו לכבדה יותר מגופו.
אלא מאחר והנשים פטורות מהרבה מצוות אינן יכולות לכתוב ספר תורה ומזוזה וכו'.
 אך לגבי כתיבת מגילת אסתר מן הראוי שגבר יכתוב אך אם אישה כתבה, המגילה כשרה.
אמנם יש פוסקים שפוסלים מגילה זו אך הרב עובדיה מסתמך על דברי השולחן ערוך והרמב"ם שלא
פסלו, וכן הרב חיד"א מכשיר מגילה שנכתבה כבר ע"י אישה ומביאים רמז מהפסוק: "ותכתוב אסתר
בת אביחיל" דהיינו שכתבה היא את המגילה.
וכן בקריאת המגילה כדי להוציא ידי חובה את אחרים עדיף שאיש יקרא אך אם אין אפשרות יכולה
גם אישה לקרוא ולהוציא אחרים ידי חובתם, מאחר וגם הנשים היו באותו הנס של פורים. 

הרב רפאל בצלאל

--------------------------------------------------------------
"קוראי מגילה" מפי הרב מולא אשר גרג'י זצ"ל , ממשיך הקריאה אחיינו הרב בנימין גרג'י:
(באדיבות נינו שמואל גרג'י)
 פייטן העדה יעקב בצלאל ז"ל, קורא את המגילה ב"ישועה ורחמים" בנוסח האפגני בפורים 1993:
 (באדיבות בנו משה בצלאל , צילם גדי בצלאל)"קוראי מגילה" מפי הרב רפאל בקשי והמתפללים בבית הכנסת "ישועה ורחמים", וברכה על קריאת המגילה (שנת 2010):"איש יהודי היה בשושן הבירה"  מפי הרב רפאל בקשי:הפיוט " מי כמוך" חובר ע"י רבי יהודה הלוי וקוראים אותו בשבת שלפני פורים היא "שבת זכור".
חלק מהפרקים הוא לפי א"ב, בראש כל בית אות משמו של רבי יהודה הלוי.
הפיוט נאמר לפני קריאת התורה.

ביצועו של אברהם (אייב) מור:


קריאת פיוט " קוראי מגילה" לפני קריאת המגילה בפורים, מפי אברהם (אייב) מור:


קריאת המגילה בבית משפחת שמעון (בנו של מולא אשר) ואביגיל גרג'י:
בין הנוכחים צאצאיהם  - מיכאל ז"ל , אסתר משיח ז"ל, שושנה קאשי, יעל גול, רפאל גרג'י, נוריאל, שרה גול ז"ל, ישראל ועמנואל , בכי התינוקות נשמע ברקע
קריאת מגילת אסתר צולמה והוקלטה בליל פורים תש"ע (2010) בבית הכנסת המשופץ "ישועה ורחמים" בירושלים

הקהל פתח בפיוט "קוראי מגילה" ואח"כ קרא הרב רפאל בקשי את המגילה בנוסח האפגני המסורתי.להלן תמונות של הקהל בבית הכנסת בליל פורים תש"ע ובפורים תשע"ה בירושלים :

 • Slide Title

  הרב רפאל בקשי, גבאי בית הכנסת, תשע"ה

  Button
 • Slide Title

  הרב בצלאל עם אריה עמית, תשע"ה

  Button
 • Slide Title

  האחים ראובן והרב רפאל בצלאל - שניים סינים, תשע"ה

  Button
 • Slide Title

  בת למשפחת סימנטוב מחופשת למוסלמית אפגנית, תשע"ה

  Button
 • Slide Title

  בית הכנסת המשופץ, תשע"ה

  Button
 • Slide Title

  בית הכנסת המשופץ, תשע"ה

  Button
 • Slide Title

  אריה גול ומגילת אסתר שעלתה עם משפחתו מהאראת, תש"ע

  Button
 • Slide Title

  הרב רפאל בחצ'י, אריה גול, הרב שמואל יצחקי, תש"ע

  Button
 • Slide Title

  מגילת אסתר שהובאה מהאראת ע"י משפחתו של אריה גול, תש"ע

  Button
לצפייה בתמונות לחץ על החץ מימין או משמאל:

****

מתכונים לפורים


"חלוות בראנג'י" – דייסת אורז וקפה 
מאת: שף זאב יקותיאל 

את המנה הזו מקובל להגיש בפורים בקרב יהודי אפגניסטן
מנת קינוח מיוחדת וטעימה המורכבת מאורז טחון 
מבושל בסירופ קפה ותבלינים


ל10 מנות (10 קעריות הגשה בקוטר 10 ס"מ)  
                            
המרכיבים:                                            
200 גרם מרגרינה לבישול ולאפייה                                             
2/3 1 כוסות (250 גרם) אורז עגול טחון                                       
1 כוס (200 גרם) סוכר                                                       
2 כוסות פחות 2 כפות (450 מ"ל) מים                                          
4 כפיות שטוחות של קפה שחור                                                 
1/2 כפית הל טחון                                                           
1/4 כפית מי ורדים                                                          
1 כף פיסטוקים קלופים שלמים, קלויים קלות (לא מומלחים) וטחונים גס            
להגשה                                                                      
1 כף שבבי קוקוס     
                                                       
ההכנה:                                                             
1. ממיסים את המרגרינה בסיר על להבה בינונית. ומוסיפים את האורז,         
בהדרגה ותוך ערבוב, ומבשלים 3 דקות, עד שהאורז משנה את הגוון לזהוב.        
2. מערבבים בקערה את הסוכר עם מחצית מכמות המים, מערבבים עד שהסוכר נמס        
ויוצקים לסיר עם האורז. מערבבים היטב, מוסיפים את הקפה ויתרת המים. מערבבים    
ומרתיחים. 
מנמיכים את הלהבה למינימום ומבשלים, ללא כיסוי ותוך ערבוב מדי     
פעם, כ30 דקות, או עד שמתקבלת מעין דייסה סמיכה.                         
3. מורידים מהכיריים, מוסיפים לסיר את ההל, מי הוורדים והפיסטוקים ומערבבים    
היטב.                                                                      
4. מחממים את התנור לחום נמוך (150 מעלות). מכסים את הסיר ומכניסים לתנור      
ל15 דקות. מכבים את התנור ומשהים את הסיר בו לעוד 5 דקות.                   
5. מוציאים ויוצקים את התערובת לתבנית שתכיל אותה בגובה 1 ס"מ. מצננים         
שעתיים. זורים את הקוקוס וחותכים את החלווה למעוינים בגודל 4 ס"מ.            
(לחלופין, אפשר לצקת את הבלילה לקעריות הגשה קטנות ולצנן).                   

איך שומרים:
באפגניסטן נהגו לשמור את הקינוח על אדן החלון      
בחורף עד שבוע. כאן נשמור את החלווה עטופה במקרר, עד 5 ימים.                 

* יש שמגישים את החלווה גם כדייסה חמה, מייד לאחר שמוציאים אותה מן התנור.    

פורים שמח 
זאב יקותיאל , שף יועץ ומתפעל מערכות מזון
0525310106 zeev-ye@zahav.net.il 

                              חלוות ברנג'י של זאב יקותיאל


***

עוגיות לפורים 
נעמי כהן 

המצרכים:
3 כוסות קמח רגיל,
2/3 כוס סוכר (מספיק 1/2 כוס)
3 שקיות סוכר וניל ו/או כף תמצית וניל
 
להוסיף
200 גרם חמאה ו/או מחמאה
כוס טחינה גולמית

מערבבים, מצננים כחצי שעה, יוצרים גליל, חותכים לפרוסות קטנות (2 ס"מ) לשטח רצוי לנעוץ במרכז חצי שקד קלוף, ו/או בוטן (מה שיש בבית).
לאפות בחום 1800 15-20 דקות.

טיפ: כדאי להוסיף 4 כפות מים לתערובת, רצוי לא להוציא מיד מהתבנית אחרי האפייה לעוגיות יש נטייה להתפורר***

עוגיות שֶקֶרִי לפורים 
המתכון של רחל נומדר
מצרכים:
קילו קמח
כוס וחצי שמן
כוס סוכר
כוס מים
קורט זעפרן
מעט הל
50 גרם' שמרים
 
אופן ההכנה:
מבשלים כוס סוכר עם כוס מים. מוסיפים קורט זעפרן והל. משאירים מעט בצד למריחה על העוגיות האפויות
לשים את הקמח ואת השמן
כשהסוכר המבושל הפך פושר מוסיפים אותו לבצק עם השמרים, מערבבים, לשים, ומוסיפים מים לפי הצורך.
קורצים עוגיות עגולות (כמו בתמונה)
מחוררים את פני הבצק עם מזלג ומורחים עליו ביצה
אופים בתנור עד להשחמה
מוציאים מהתנור ומורחים מיד את הסוכר המבושל במים,זעפרן והל.
 
בתיאבון!


***

עוגיות גוֹרוֹטִי לפורים
מאת רחל נומדר

משרים צימוקים עד שמתרככים (סוֹף מִיקַרְדָן). סוג הצימוקים הוא אלה הגדולים שהיו מכינים מהם עראק ויין.
מסננים עם בד לבן מכותנה דקה את הקליפות והחרצנים, עד שנותר תרכיז חזק הנקרא שִירֵה.
 
מוסיפים לתרכיז הצימוקים קמח (קילו)  שמן (כוס וחצי) ושמרים (50 גרם), ללא ביצים וללא סוכר!
קורצים עוגיות גדולות יותר מהשֶקֶרִי וצובטים את הבצק מסביב ליצירת קישוט (פִּיק מִיגֵרֵפְתָן)
מוסיפים סומסום וקצח. אופים עד להזהבה/השחמה.
כשמוציאים מהתנור מורחים על העוגיות את רכז השִירֵה.

***

על חלוות ברנג'י,  על מסכות, על ההכנות לפסח  המתחילות בפורים,  על בארוד, קפצונים,
משלוח מנות,  קריאת המגילה ויתר חוויות פורים משנות החמישים,
מספר אריה אליסף בספרו "זכרתי ימים כקדם" חלק ב'"(יעלה בהקדם)תחפושות לפורים
לצפייה בתמונות לחץ על החץ מימין או משמאל:
 • Slide Title

  אריק שמעון גרג'י בן שמואל גרג'י

  Button
 • Slide Title

  מלוא רפאל גרג'י כמרדכי היהודי

  Button
 • Slide Title

  דינה כהן מחופשת לתינוק על גב אמו

  Button
 • Slide Title

  תמר כהן מחופשת להודית

  Button
 • Slide Title

  אבא דיל, ז"ל מחופש למלכת אסתר
  מתוך אלבומו של אהרן דיל ז"ל

  Button
 • Slide Title

  לאה לוי, ברכה חסיד, לאה חסיד - דיל, כולן אסתר המלכה

  Button
 • Slide Title

  שרה אליאס, לאה דיל, ידידה עמרם, ברכה עמרם, מרים מורדוב, יושבות מימין שושנה חסיד - אשכנזי, חיה (דוכטר) זבולון
  ארבע מלכות אסתר ומלך אחשוורוש אחד

  Button
 • Slide Title

  מי האנשים ולמה התחפשו? הראשון מימין אשר בצלאל

  Button
Share by: