תכשיטים

תכשיטים


מתוך "בואי כלה, מנהגי אירוסין וחתונה של יהודי אפגניסתאן" 
בעריכת נעם ברעם-בן יוסף
מוזיאון ישראל, ירושלים

עברו עם העכבר על התמונות הבאות:
Share by: