שמות משפחה של יהודי אפגניסטן

שמות משפחה של יהודי אפגניסטן ומקורם
אברהם (אייב) מור העביר למאגרי בית התפוצות פרק מספרו "מחוראסן ואפגניסטן לפאתי ניו יורק",
הפרק דן בשמות משפחה של יהודי אפגניסטן ומקור השמות האלה.
בין השמות הנפוצים בעדה גול, יקותיאל, בצלאל, סימנטוב, כאפי, קשאני , מרדכא ורבים אחרים.

מימין לשמאל: אייב מור, מאיר סימנטוב (לבוש בצ'אפון) יעקב אהרן, אייזיק כהן

Share by: