הליכות פורים

הליכות פורים
מאת הרב רפאל בצלאל


סדר קידוש ליל פורים (בעל הבית יעמוד ויאמר)
 
יום הפורים, ויכלו המים מהארץ, וכל צבאם. ויכל לוט ביום הפורים כדו אשר שתה, וישתה ביום הפורים מכל כדו אשר שתה, ויברך את יום הפורים, ויקדש אותו, כי בו שתה מכל משקיו בחר לשתות.
 
סברי סוררים ושיכורים, ברוך אתה האדון מוכר פרי הגפן (המסובים עונים המן). ברוך אתה אשר מכר לנו מכל יין, והשקינו מכל דבש, והשכירנו בכוסותיו. ותתן לנו באהבה משקים לשמחה, יין ודבש לששון את יום חג הפורים הזה, זמן שכרותינו, בארבעה עשר לחודש אסור לשתיית מים. כי לנו מכרת ואותנו הרווית מפרי כרמים, ומשקי כדיך בשמחה ובששון השכרתנו, ברוך אתה האדון מוכר משקים ומעדנים. ברוך אתה האדון שהשקנו והשכירנו והגמיאנו לזמן הזה.
 
הגדה של פורים (המסובים שואלים):
 
מה נשתנה היום הזה מכל הימים, שבכל הימים פעם אנו עוסקים במלאכה ופעם אנו אוכלים, היום הזה, כולו אכילה ושתייה. שבכל הימים אנו שותים תה או מים, והיום הזה כולו יין, שבכל הימים אנו אוכלים כדי שביעה, והיום הזה כולנו זוללים וסובאים....
 
(בעל הבית משיב): כנגד ארבעה בנים דברה תורה: אחד חכם, אחד שוטה, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשתות.
חכם מה הוא אומר: מה העדות והמנהגים של היום? הלא טוב לנו ללכת אל בית המשתה, כי יין ישמח לבב אנוש. אף אתה אמור לו, אין נפטרין עד הפסח ממקומן.
 
שוטה מה הוא אומר: מה שמחת פורים לכם, אשר לא ראיתם, לא המן ולא מרדכי. לכם ולא לו, ולפי שהוציא עצמו מהכלל, כפר במגילה. אף אתה הקהה את שיניו, ואמור לו, אילו היה שם היה נתלה.
 
תם מה הוא אומר: מה זאת? ואמרת אליו סעודת פורים היא, וכל המרבה בשתיית יין הרי זה משובח.
 
ושאינו יודע 'לשתות' את פתח לו את הפה. שנאמר: הרחב פיך ואמלאהו....Share by: