פיוטים ושירים


פיוטים
 

" הזמנה לפיוט "


"
רננות "


על הפייטן  יעקב בצלאל ראו ב"סיפורי משפחה" (
לחצו כאן
)
 
"הללוהו בצלצלי שמע"
משירי ופיוטי יהודי אפגניסטן
באדיבות ועד יהודי אפגניסטן
הפקה: שמעון בקשי
המשתתפים: יעקב בצלאל, שמעון בקשי, אהרן בצלאל, אליהו בצלאל, ראובן מירוז,
אבא סמן טוב, שמעון רביחזקו בנים ואבות
חגים, במוּאִיד בִּינִיכי אשמרה שבת
שיר לשבתיה אלה מלכות
שיר לשבתבר יוחאי
שיר לשבת, והילולא דרשב"יאלוקי אבי
שמחת תורהבשירים אפתח שפתי
סעודות מצווה (ברית מילה, 7 ברכות)יחיד אל דגול מרבבה
שיר ברכה לאדם מכובד המגיע לאירועאמונים ערכו שבח
פסחגואלי גואלי
שיר ערגה לציוןאל רם חסין יה
במקור מיועד לסוכות, אומץ לכל החגים ואירועים חגיגיים
נחשב ל"המנון " הקהילה האפגנית יהודיתשוכנת בשדה
סוכות ושמחת תורהשובב לציון - עם תפסיר
סוכות ושמחת תורהמתי יבושר עם - עם תפסיר
סוכות ושמחת תורהיבורך שם כבוד
אירועים חגיגייםאשמחה כי אפתחה פי
שמחת תורהצור שוכן עלי שמיים
סוכות ושמחת תורהנפוצותינו כנס
שיר ערגה לציוןלאל אדיר נרננה
שמחת תורהמפי אל
שמחת תורהאשריכם ישראל
שמחת תורהיונתי זיו יפעתך
שמחת תורהמשיח וגם אליה
שמחת תורהברוכים אתם
ברית מילהישמח חתני
חתונהיום ליום אודה
סעודת מצווהיום ליבשה
שביעי של פסחקס"ת פ' ויגש - מו' יוסף בכשיפרקי אבות - מו' יוסף בכשימזמור שיר חנוכת הבית
חנוכת הביתאל בידו
פסח ומואיד ביני של חגיםמה נאכל בסעודה הזו
סוכות וסעודות חגיגיותצור משלו
לפני ברכת המזוןשמעו בנים
ל"ג בעומר
הפיוט בר יוחאי בנוסח יהודי אפגניסטן
ימים נוראים
"כל נדרי" בביצוע יעקב בצלאל"אשרי עין" פיוט ליום הכיפורים בביצוע יעקב בצלאל


"ברכי נפשי" פיוט ליום הכיפורים בביצוע יעקב בצלאלמפי אל
בביצוע קבוצת פייטנים אפגנים
קריאה בתורה בטעמי המקרא בנוסח ההראתי המקורי מפי יעקב יקותיאל ממודיעין
ברכת יעקב לבניו (בראשית פרק מ"ט)

יעקב יקותיאל
קריאת ההפטרה חזון ישעיהו בן אמוץ (ישעיהו פרק א') בנוסח ההראתי המקורי מפי יעקב יקותיאל ממודיעין
הלחן הוא כשל מגילה איכה
אל רם חסין יה
מתוך ספרו של בן-ציון יהושע-רז "מנדחי ישראל באפגאניסתאן לאנוסי משהד באיראן",
(הוצאת ביאליק, עמוד 251) : 
אחד השירים האהובים ביותר, שהרבו לשורר ולהעתיק ב'דאסתאכים' השונים, הוא השיר
'אל רם חסין יה'. שיר זה הצטיין בנעימתו שיש בה משום השתפכות הנפש. בישראל עובד שיר זה והושר על ידי המקהלה לפולקלור של רשות השידור. להלן מילותיו (שכל כולן יציאה מגלות לחרות ומשעבוד לגאולה, קיבוץ גלויות, בניית המקדש, חידוש העצמאות והשמדת אויבי העם)..."הפיוטים להלן הם בביצועו של מר אברהם מור מניו יורק
Songs for Shabat and Holidays sung by Avraham Mor from New York

אל רם חסין יה
El Ram Hassin Yaשיר לשבת "דרור יקרא" 
 Shabat song  Dror Yikra  


שיר לחגים "שוכנת בשדה"
Song for Holidays Shochant Ba'sadeh


פיוט לשבועות "אמוֹן יום זה",
מפי יעקב בן אברהם יקותיאל, הפיוט הוא בנוסח ההראתי המקורי


 
Share by: