הרב בנימין גרג'י זצ"ל

הרב בנימין גרג'י זצ"ל

אפגניתון מספר 4
מאת הרב רפאל בצלאל
 
קשה לתאר בשורות ספורות אלו את דמותו המופלאה של מורנו ורבינו הרב בנימין גרג'י זצ"ל, אשר יום פטירתו חל ב ו' בתשרי, אך פטור בלא כלום אי אפשר.
הייתה בו במורנו זצ"ל מזיגה נפלאה של איש חסד, רב פעלים, מזכה הרבים, מרביץ תורה, מחנך בחסד עליון במשך כיובל שנים בת"ת "כני ציון". מגיד הישרים היה האיש, דרשותיו היו מרתקות את כל שכבות הציבור, נערים וזקנים, בעלי בתים ותלמידי חכמים. שנים רבות היה "הרב המקדים" לדרשותיו של מרן הרב עובדיה יוסף שהיו נערכות בלילי שבת בישיבת פורת יוסף.
היה מכתת רגליו ממקום למקום, מעיר לעיר כדי לערוך חופה, להכשיר נערים לבר-מצווה,
לשמח ולשמוח, ומאידך לנחם, לעודד, לתמוך וסייע, וכל מעשיו ופעולותיו בהצנע לכת ושלא על מנת לקבל פרס. מדת החסד שהייתה טבועה בו הביאה אותו להקים את קופת "אהבת חסד" כדי לעזור ולתמוך במשפחות נזקקות ותלמידי חכמים. איש אשכולות מוקיר ורחים רבנן. כעסקן ציבורי עסק בעבודת הקודש יומם ולילה ללא לאות, לא לחינם אמרו עליו גדולי הדור, רבי בנימין "זכה ויזכה את הרבים וקנה את עולמו".
יהי זכרו ברוך

Share by: