הרב מולא אשר גרג'י

הרב מולא אשר גרג'י
מולא אשר גרג'י עלה לארץ בראשית תשי"א........כשעלה הרב אשר גרג'י לארץ, החלה למעשה 'העלייה ההמונית' של יהודי אפגאניסתאן...(מתוך ספרו של בן-ציון יהושע-רז "מנידחי ישראל באפגניסתאן לאנוסי משהד באיראן") 
הרב מולא אשר גרג'י
מתוך אפגניתון מספר 9
מאת הרב רפאל בצלאל
אחת מהדמויות הבולטות שהטביעו את חותמן על אורח חייהם של קהילת יהודי אפגניסטאן היה הרב אשר גרג'י. מולא אשר לא היה רק רב, מורה צדק, מחנך, ודרשן מעולה, אלא מנהיג בעל שיעור קומה שעל פיו יצאו ועל פיו יבואו ואיש לא יעז להפר את הוראותיו. הוא עמד בראש בית מדרש גדול (מולאי מולא אשר) שרבים מבני העדה למדו שם וקבלו את השכלתם התורנית. 
 
דמותו האצילה והדרת פניו הקנו לו מעמד מכובד בארמונותיהם של רוזנים ושרים, וכולם קידמו את פניו וקבלוהו ביראת כבוד, ו"לפני מלכים יתייצב". לא פעם עמד בפרץ והצליח לבטל גזירות קשות שביקשו להטיל על היהודים וכן למנוע פוגרומים ועלילות דם שזממו הערלים וניסו להסית את המון העם נגד היהודים. לא רק המושלים העריצוהו וכיבדוהו, בהיותו נשוא פנים אימתו הייתה מוטלת גם על התושבים הישמעאלים. בעלי חנויות שניסו להציק ליהודים, סחורותיהם היו נאסרות לרכישה ע"י מולא אשר ואלה היו מגיעים לפשיטת רגל.
 
מולא אשר עלה לארץ בשנת 1950, וזו הייתה עלייתו השלישית והפעם עלה עם בני משפחתו והשתקע בירושלים בסמוך לבית הכנסת ישועה ורחמים, שהיה מרכז לתורה ולתפילה של יהודי אפגניסטאן. נכדו מר בנימין דיל מספר, כי זמן קצר לאחר עלייתו ארצה זכה להפגישו עם ראש הממשלה דאז מר דוד בן גוריון, ועם נשיא המדינה מר יצחק בן צבי. מולא אשר חיבר ברכה מיוחדת לכבוד ראש הממשלה לפי סדר הא"ב. כאשר ביקש הנשיא להגיש לו כיבוד שאל את מולא אשר מה רצונו, הוא ביקש רק תה. שאלו הנשיא, מדוע רק תה?, אפשר להגיש דברים טובים יותר. ענה לו מולא אשר בפסוק מתהילים:" לך יובילו מלכים שי". (למילה שי צליל דומה למילה צ'אי בפרסית). מולא אשר היה נצר למשפחת רבנים ידועי שם מרביצי תורה ברבים, דרשותיו שהיו ערבות לשומעיהן והיו מתובלות בגימטריות לרוב.
נפטר בשיבה טובה ערב ראש השנה, בשנת תשכ"ב. זמן קצר לפני כן דרש בפני הקהל והביא כרמז לשנה החדשה את הפסוק "ושכבת וערבה שנתך". המילה שכבת = תשכ"ב. כותב שורות אלה היה נוכח בעת פטירתו, עת שב מולא אשר ממקווה טהרה לקראת ראש השנה ושבק חיים במעלה הרחוב. הגב' לאה דיל תחי', אחות במצוקה, הייתה הראשונה שטיפלה בו. על מצבתו חקוקות המילים: "ושכבת וערבה שנתך".

הרב מולא אשר גרג'י מעניק לנשיא השני של מדינת ישראל מר יצחק בן צבי את הספר "עונג לשבת" מאת אביו מולא מתתיהו גרג'י זצ"ל.
תמונה נדירה זו נמסרה למערכת באדיבות מר אביגדור גרג'י מניו יורק, נכדו של הרב מולא אשר גרג'י

Share by: