מולא יוסף בכצ'י

מולא יוסף בכצ'י
חזן יום הכיפורים
 
מולא יוסף בכצ'י ז"ל, היה בנו של מולא אהרן, ראש העדה האפגנית בהראת, אפגניסטאן.
בניו הם מנשה ואפרים בכצ'י, והוא דודו של יו"ר העדה האפגנית ר' רפאל בכצ'י שליט"א.
 
סגי נהור היה מולא יוסף, אך זכרו נחקק בלב אנשי העדה בירושלים, שהיה בעל קול חזק וערב,
זך וצלול, והיה שר תפילות ופיוטים בנעימות המסורת. מולא יוסף גם ניגן על פִּיָיאנו.
בתפילת מנחה של יום כיפור, עת היה החזן מגיע לפסוקים " עשה למען שמך.." היה הקהל כולו משתתק, כולם ידעו שאת אלה הפסוקים יתפלל וישיר מהמיית ליבו מולא יוסף.
וכך היה. קולו נסק ועלה, חם וצלול וחזק, מבקש ומתחנן:
"עשה למען שממות היכלך" והקהל עונה: "עשה"
"עשה למען ישראל העניים" והקהל עונה: "עשה"
"עשה למען ישראל הדלים" והקהל עונה: "עשה"
"עשה למען ישראל השרויים בצרות" והקהל עונה: "עשה"
"עשה למען יתומים ואלמנות" והקהל עונה: "עשה"
"עשה למען יונקי שדים" והקהל עונה: "עשה"
" עשה למען גמולי חלב" והקהל עונה: "עשה"
"עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו" והקהל עונה: "עשה"
"עשה למענך אם לא למעננו" והקהל עונה: "עשה"
"עשה למענך והושיענו" והקהל עונה: "עשה"
" הושיענו ועננו היום ובכל יום ויום בתפילתנו כי תהלתנו אתה"
 
ומי יודע, אולי בזכותו, נבקעו שערי שמיים...

מולא יוסף בכצ'י
Share by: