ישראל מישאל


ישראל מישאל

מחבר הספר  בין אפגאניסתאן לארץ - ישראל , זכרונותיו של נשיא הקהילה בצפון אפגאניסתאן 

כתבה בהכנה


Share by: