ד"ר יצחק בצלאל

ד"ר יצחק בצלאל 


נולדתי באפאגניסתאן בשנת תרצ"א (1931).  הורי הם אבא בצלאל ויפה לבית זרובבל – שמואלוף. 
משפחתי ואני בתוכה עלתה לארץ ישראל בשנת תרצ"ד (1934), לירושלים. בה סיימתי את בית הספר היסודי 'דורש ציון'. בשנת תש"ו עברו הוריי לתל-אביב, בה סיימתי בשנת תש"ט את לימודי התיכוניים בגימנסיה העברית 'הרצליה'. בתקופה זו הייתי חבר התנועה 'המחנות העולים' ובהכשרה במסגרתה. תוך כדי לימודיי גוייסנו לצה"ל במלחמת השחרור. במלחמה שהיתי בקיבוץ מנרה ובו נפצעתי. הייתי חבר הקיבוץ עד שנת 1954 בשנים אלו נשלחתי כמדריך (בקומונה) לתנועה לכמה ערים, וכן ערכתי את בטאונה 'במבחן'.
 
בשנות תשט"ו - תשי"ח למדתי לימודי ב"א באוניברסיטה העברית בירושלים בחוגים להיסטוריה של עם ישראל וסוציולוגיה. במקביל הייתי מזכיר אישי וראש לשכה של השרים משה כרמל ואחריו יצחק בן-אהרן עד קיץ 1960. מאוגוסט 1960 עבדתי כעיתונאי בעיתון 'למרחב' בכמה תחומים (בהם אציין את תחומי העלייה וקליטתה, יחסי עדות בארץ, היחסים עם התפוצות). בפברואר 1970 מוניתי לעורך 'משא', המוסף הספרותי של עיתון זה, ועם איחודו עם 'דבר' (1971) המשכתי בעריכת 'משא' (יחד עם אברהם שאנן וזמן קצר עם אהרן מגד) עד התחלת שנת 1977. בראשית 1977 התחלתי לעבודה כיועץ לתוכניות על עדות ישראל בטלביזיה הלימודית.
 
בשנת תשל"ט התחלתי את לימודי המ"א באוניברסיטת תל-אביב בחוג להיסטוריה של עם ישראל, שסיימתי בהצטיינות; את התואר קיבלתי בשנת תשמ"ט. כמה שנים גם הוריתי כאסיסטנט בחוג זה. במקביל עבדתי על פרוייקט מחקר באוניברסיטה על ספרותם של היהודים הספרדים והמזרחים בלשונות יהודיות וזרות וכך אחד של המחקר יצא לאור (להלן, ברשימת הפרסומים). באביב תשל"ט התחלתי בעריכת הרבעון "פעמים' בהוצאת מכון בן-צבי, הייתי עורך מייסד שלו וערכתי אותו עד חוברת 60 בשנת תשנ"ד (להוציא שנת שבתון אחת). באותה שנה יצאתי לפנסיה.
 

בינואר 2011 אריה גול ואתי עמית מצוות אתר האפגנים וכן ד"ר רותי יעקובי ואריה עמית התארחו
בביתו של יצחק בצלאל וראיינו אותו. בהמשך נביא השלמות מראיון זה.
ד"ר יצחק בצלאל בביתו
   אריה גול, יו"ר אתר האפגנים,  אריה עמית וד"ר רותי יעקובי
אבא  בצלאל ז"ל, אביו של יצחק
חוה  ז"ל לבית ציגלר, אשתו של יצחק


בפעילותי הציבורית אציין את חברותי: במועצת הספר העברי, המועצה לספרות ואמנות והועדה לכתבי-עת (כולן במסגרת משרד החינוך והתרבות), הועדה האמנותית של תיאטרון 'ענבל', הקוראטריון של בית התפוצות (רק שנה אחת), הועדה לאסירי ציון במסגרת משרד הקליטה, הועדה האקדמית של אב"א ועוד.
 
'פעמים' בעריכתי זכה בפרס ירושלים ובפרס ע"ש נסים גאון, ומכון בן-צבי זכה בפרס ישראל, בציון חלקו של 'פעמים'. כן זכיתי בפרס נשיא המדינה להנצחת זכרו של יצחק בן-צבי בשנת 1997, בפרס יצחק בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח תשס"ח על ספרי "נולדתם ציונים", בפרס היצירה לסופרים עבריים תשס"ט מטעם משרד ראש הממשלה על עבודתי כעורך, ופרס הכט תש"ע מטעם מכון הרצל באוניברסיטת חיפה על ספרי "נולדתם ציונים".
 
 
רשימת פרסומים
פרסמתי מאמרים רבים (יותר מאלף) בעבודתי כעיתונאי וכעורך ספרות בכמה עיתונים, בכתבי-עת ובספרים ואין טעם לפרטם כאן.
 
ספרים:
(1) הכול כתוב בספר(תשכ"ט) – אסופה של ראיונות עם סופרים עבריים עכשוויים.
 
(2) לבדם במבצר הקץ– על הפרק האחרון בתולדות היהודים בעיראק למן העלייה בהמון ממנה (1976).
 
(3) כתבי סופרים יהודים ספרדיים ומזרחיים בלשונות יהודיות וזרות– סקר ביבליוגראפי של ספרותם היפה במאה העשרים, כרך א. ריכוז הפרויקט, עריכת הסקר וכתיבת מבוא מפורט. הסקירות על הספרות בעשר לשונות נכתבו בידי מומחים בכל תחום (תשמ"ב).
 
(4) פעמי מערב– מחקרים על יהדות צפון-אפריקה, עורך (תשמ"ג).
 
מאמרי מחקר:
(1) ממרחק 'מאה מאתיים שנה – שתדלנותו של מ' מונטיפיורי למען קהילות ישראל במזרח',
     פעמים20 (תשמ"ד).
 
(2) 'כתבי יצחק בן-צבי על יהדות המזרח – השלבים, התחומים, המאפיינים', פעמים, 25 (תשמ"ו).
 
(3) על ייחודו של "החרות" (תרס"ט-תרע"ז) ועל חיים בן- עטר כעורכו', פעמים40 (תשמ"ט)
 
(4) 'אקדמות לציונות בנוסח יהודי ספרד והמזרח', פעמים, 73 (סתיו תשנ"ח).
 
(5) 'עדה בפני עצמה: יהדות אפגאניסתאן וחיטובה בין עדות פרס ובוכארה', פעמים, 79 (תשנ"ט).
 
(6) 'פתחון פה ליהודייה במזרח – היחס לאשה ב"זכרון ירושלים" לר' אליהו חזן', בקובץ עין טובה,              תל-אביב תשנ"ט.
 
(7) 'היצירה הספרותית של היהודים הספרדים בעת החדשה' (עתיד להופיע בדפוס, בצרפתית, בקובץ, המו"ל: Editions du Seuil, Parus ). 
 
Share by: