המילון שימושי של אריה גול

מילונו השימושי של אריה גול
אָב-ג'וּש - מים רתוחים

אָבִּי - כחול 

אָדָאם שְוָונְדֶה - מנומס 

אֶזָאטוֹש כָּארְד - כיבד אותו

אָחָארוֹש צִ'י מִישֶה? מה יהיה באחריתו?

אָּיאר - תלונה, דאגה, צער

אֶכ'תֶילָאת - שיחה

אָלוּ בִּיוֹ בֵּגָאלוּ - שזיף, בוא לגרוני (ביטוי לעצלנות) 

בֵּגִיר בֵּנְשוֹן - קח אותו והושב אותו - היו אומרים לילדים קטנים שהפריעו: לך בקש מהדוד/ה
"בגיר בנשון". הילד היה סבור שהוא עומד לקבל ממתק, והיה רץ אל הדודים אך הכוונה הייתה 
שישמרו עליו אצלם עד שההורה יתפנה. לפעמים היה הילד מקבל ממתק מהדודים, ולא הבין 
למה טעמו של ה"בגיר בנשון" שונה בכל פעם.

ג'וֹן בֵּגָארְדָם - כפרה עליך, אהיה כפרתך 

גוֹנְדִי - קציצת בשר המבושלת במרק עבור הצֵ'לוֹב (ראה צ'לוב)

גִ'יגָרָאם סוּחְתֵה, גִ'יגָרָאם קָבָּאב הַסְת - נשרף ליבי 

גִילֵה כָּארְד -התלונן

דֵלווֹ פַּאס שֵאדָם - דאגתי לך 

דָרָקֵש נִיסְת - צילו איננו ( ביטוי לאדם שהיהצריך להיות במקום מסויים ואיננו, ואפילו צילו איננו...)

הוּש-כּוֹן - היזהר!

הֶירוֹן - תדהמה; הֶירוֹן מוֹנְדָם - הייתי המום

ווֹ וֵו לוֹ - VO VE LO - אוי ואבוי, לעיתים מוסיפים "אַי", אַי ווֹ וֵו לוֹ  

חֵאלִי חוּבּ - טוב מאוד 

חוֹש בְּהוֹלֵ דֵלֵם - שמחת לבבי, יופי לי, "שמחת זקנתי"

חַסְטֵה מוֹנְדֵה - עייף ויגע

חֵר בֵּבִּינִי - ראה בטוב  

טָאקִיֶיה -הישענות בהסיבה לשמאל על כריות מסביב לשולחן הסדר בפסח
 
כָּאלֶה כּוּדוּ - (ראש קישוא) ראש נבוב, טמבל

מָאנָה דוּאַה בֵּקוֹן - ברכני  

מִיוֹנְדוֹב - באמצע; כוֹדְשוֹ מִיוֹנְדוֹב מִינְדוֹזֶה - מתערב, שם עצמו באמצע על דעת עצמו

פֵּלוֹב - אורז, המאכל הלאומי 

פֵּלוֹב מָאסְט - אורז עם יוגורט

צִ'י שֵד? - מה קרה? 

צֵ'לוֹב - אורז, גם הוא נחשב מאכל אפגני מוביל

צֵ'לוֹב נוֹחוֹדוֹב - אורז עם גרגירי חומוס, כאשר המרק המכיל ירקות וגוֹנדִי מתבשל בנפרד. מוזגים מהמרק על האורז ומגישים
Share by: