ברכה סטריזזובר

ברכה סטריזובר

ברכה סטריזובר (לבית רבי)
חברת האצ"ל


ברכה סטריזובר לבית רבי הנה אחותה של מרים אלון אשת ששון הנפח. ברכה הייתה חברה באצ"ל.
לימים
נישאה למוטקה סטריזובר שהיה איש לח"י.
עם סיום המנדט הבריטי צולמה לעיתון בארה"ב
, בתהלוכת אבל לקבורת חללי האצ"ל.     
Share by: