ימי השובבי"ם

ימי השובבי"ם / מאת הרב רפאל בצלאל
 
ימים אלו נקראים בתפוצות ישראל ימי השובבי"ם על שם הפסוק (ירמיהו ג') "שובו בנים שובבים", והם
 
ר"ת של פרשיות השבוע שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, ובשנה מעוברת גם ת"ת דהיינו
 
תרומה, תצוה. השנה (תשע"א) החלו ימים אלה בי"ב בטבת עד ח' אדר א'. 
 
  
על פי רבותינו בעלי הקבלה ימים אלה מסוגלים לתשובה וראוי להרבות בהם אהבת חינם ולהימנע
 
מלשון הרע ורכילות.
 
נהגו בכל קהילות ישראל חסידים ואנשי מעשה לצום בימי שני וחמישי בשבועות אלה.
 
אך יש הנוהגים לעשות "תענית דיבור" דהיינו יום שלם אינם מדברים שיחת חולין, אלא רק דברי תורה.
 
מתאספים בבתי הכנסת וקוראים בספר תהלים 3 פעמים את כל הספר. וזאת משום שידוע ומקובל
 
בציבור כי תענית דיבור חשובה מתענית של אכילה ושתייה עשרת מונים, והיא נחשבת כמאות ואלפים
 
של תעניות מאכילה, מאחר ובתענית דיבור נמנעים משיחות אסורות כגון: לשון הרע, דברי דופי, ליצנות,
 
שקר ורכילות.

Share by: