שושנה אשכנזי

שושנה אשכנזי
שושנה אשכנזי (לבית חסיד) שושנה חסיד בעת שירותה ב"הגנה"
אני שושנה אשכנזי למשפחת חסיד, בתם של רבקה ואפרים חסיד ונכדתם של רחל ור' אליהו אליאס ז"ל. במלחמת השחרור הייתי ב"הגנה" ושירתי במודיעין. פעלתי בירושלים, בשמואל הנביא, באזור טיפת חלב, שער מנדלבוים, בתי אונגרין, ומעל מגדל המים ברוממה.
כעבור זמן מה נפצעתי קשה מאד ושכבתי ב"הדסה" בית הדגל בירושלים. הייתי מחוסרת הכרה מספר ימים. בתל אביב הופצה שמועה שנהרגתי. לאחר זמן מה שלחו אותי למעין בית הבראה צבאי בקטמון, ואח"כ הוחלט שאת כל המחלימים מעבירים לת"א להמשך הבראה.
לאחר שפרצו את דרך בורמה הרכיבו שרשראות בגלגלי האוטובוסים והנסיעה לתל אביב ארכה כחמש עד שש שעות. כך הגענו לתל אביב. לאחר ההבראה חזרתי לצבא והמשכתי את שירותי בחיל הקשר. הייתי מרכזנית בגדוד 62 בבית חורון עד השחרור. היום אני מוכרת כנכת צה"ל. 

Share by: