עלילות דם בהראת

עלילות דם בהראת
זאב גול במחקרו "קהלת הראת שבאפגניסטן" (עמוד 62) אמנם מציין שמדי פעם התרחשו פרעות ופגיעות ביהודי הראת בעיקר במאה הקודמת. לאירועים אלה היו שני מאפיינים:
האחד – בעת חילופי שלטון, השני – כאשר היוזמה באה מלמטה, בעיקר מצידם של השיעים הקנאים. השלטונות השתדלו למנוע פגיעות אלה ובשעת הצורך דיכאום ביד ברזל.
זאב גול מביא כמה וכמה דוגמאות לעלילות הדם.
 
הרב מתתיה גרג'י בחיבורו "קורות הזמנים" מציין שבשנת תרל"א (1871) נכבשה הראת על ידי חייליו של יעקב ח'אן (מתתיה גרג'י: קורות הזמנים, עמוד 145) אשר היכו ופצעו יהודים ודרשו את כספם ורכושם.   

Share by: