בקשת הרב עקיבא עמרם- ר"ה תשע"ח

 "אהבת חסד, מזכה הרבים ומתן בסתר"
מיסודם של הרב בנימין גרג'י זצ"ל, הרב אבא גול ז"ל, ר' מנשה יונה ז"ל ור' אהרון אליסף ז"ל

בס"ד אלול רחמים תשע"ז

לכבוד
הנדיב היקר והנכבד איש חסד
שלום רב וכל טוב.

נדבת חג עבור בני – תורה ושאר נצרכים מבני העדה.

ידיד יקר מנהגנו מזה שנים רבות, לחלק מצרכי מזון בסיסיים, לת"ח בני תורה שתורתם אומנותם, וכן לנזקקים בני טובים מבני עדתנו הי"ו, כדי לסייע בהוצאות המרובות לקראת החגים הבעל"ט.
בעבר נעשה הדבר ע"י ראשי העדה, מו' א. פלטי הכהן ז"ל, הרב אבא גול ז"ל מקופת "מזכה הרבים", הרב בנימין גרג'י ז"ל מקופת "אהבת חסד" ור' מנשה יונה ז"ל. בתמיכה של ק"ק אפגאן ג'ואיש הי"ו מניו-יורק, ע"י הגבאים הדגולים מראשי העדה ר' שלמה גד ע"ה, ויבלחטו"א ר' גבריאל אהרון הי"ו.
בידיעתו ובברכתו של כמו"ר הרה"ג צבי סימן-טוב שליט"א, הרינו ממשיכים את המפעל הקדוש הזה בצנעה ובכבוד. ע"י הח"מ, ומר צבי גול הי"ו בן הרב אבא זצ"ל והרב רפאל בצלאל הי"ו בן ר' אליהו זצ"ל.
הקופה מחלקת מצרכי מזון לעשרות משפחות. הגם שיש ארגונים נוספים לכך, אין הקומץ משביע את הארי, וחלק מן הציבור שלנו מצפה לתמיכה זו. בפרט שיש הרבה צנועים שלא הולכים לארגונים אחרים, ואנחנו מספקים להם בצנעה ובכבוד כאמור.
לקראת השנה החדשה הבעל"ט, ובהגיע הימים הנוראים ימי הדין, אנחנו פונים אליך ידיד יקר, להיות שותף במצווה יקרה זו. תרום בעין יפה והתרם גם את מכריך ובני משפחתך הי"ו, כדי שהסיוע יהיה מכובד. ובזכות זה, השי"ת יזכה אותך ואת כל בני ביתך הי"ו לשנה טובה ומבורכת, וימלא את כל משאלות לבכם לטובה ולברכה, ותראו ישועות גדולות. וכמו שאמרו רז"ל "אם אתה משמח ארבעה שלי אני משמח ארבעה שלך". ותזכו לבריאות והצלחה, אריכות ימים ושנים, באושר ועושר וכל טוב, ורוב נחת מכל הצאצאים אמן.

בברכת כתיבה וחתימה טובה
אהבת חסד ואמת,
עקיבא א. עמרם בן לאאמו"ר הרב
יהושע עמרם זצ"ל.

נ"ב: היות והיו מקרים שהתרומות לא הגיעו בדואר, 
אפשר להעביר לחשבון שלי 
בנק יהב מס' 04 סניף 120 מ"ח 417219
או לכתובת עקיבא עמרם בלוי 11 י-ם. 
קבלות תשלחנה בדואר.

Share by: