כתב העת אב"א מס' 10

כתב העת אב"א מס' 10

יצא לאור כתב העת אב"א מס' 10 כתב עת לחקר קהילות ישראל באיראן, בוכארה ואפגאניסתאן.
אנו ראו את תוכן העניינים וההקדמה המצורפים כאן.
אנו ממליצים לכל גולשינו להזמין חוברת זו.

להזמנות:
שושנה בבחנוב
02-6312807

Share by: