בקשת הרב עקיבא עמרם תשעז

בקשת הרב עקיבא עמרם תשע"ז

"אהבת חסד ומזכה הרבים ומתן בסתר"
מיסודם של הרב בנימין גרג'י זצ"ל
והרב אבא גול ז"ל ור' מנשה יונה ז"ל ור' אהרון אליסף ז"ל

בס"ד ניסן תשע"ז           

לכבוד הנדיב/ה הנכבד/ה, אנשי החסד
שלום רב וכל טוב

נדבת חג עבור בני-תורה ושאר נצרכים 

ידיד יקר, כמנהגנו מזה שנים רבות, לחלק מצרכי מזון בסיסיים לת"ח בני תורה שתורתם אומנותם. וכן לנזקקים מבני עדתנו כדי לסייע להם בהוצאות המרובות לקראת חג הפסח הבעל"ט.

הדבר נעשה בעבר, ע"י ראשי העדה, מו' א. פלטי הכהן ז"ל, הרב אבא גול ז"ל מקופת "מזכה הרבים", הרב בנימין גרג'י ז"ל מקופת "אהבת חסד" ור' מנשה יונה ז"ל, ובתמיכה מכובדת של ק"ק אפגאן ג'ואיש בניו-יורק הי"ו, ע"י הגבאים הדגולים מראשי העדה ר' שלמה גד ע"ה, ויבלחטו"א ר' גבריאל אהרון הי"ו.

בידיעתו ובברכתו של כמו"ר הרה"ג צבי סימן-טוב שליט"א, אנחנו ממשיכים במפעל קדוש זה כבעבר בצנעא ובכבוד, ע"י הח"מ, ומר צבי גול הי"ו בן הרב אבא זצ"ל והרב רפאל הי"ו בן ר' אליהו בצלאל ז"ל. 

הקופה מחלקת מצרכי מזון לעשרות משפחות. הגם שיש ארגונים נוספים לכך, אין הקומץ משביע את הארי, וחלק מן הציבור הנ"ל מצפה לתמיכה זו. בפרט שיש הרבה צנועים שלא הולכים לארגונים אחרים ואנחנו מספקים להם בצנעה ובכבוד כאמור.


עם פרוס חג הפסח הבעל"ט, אנחנו פונים אליך ידיד יקר, לתת יד למצווה יקרה זו. תרום בעין יפה והתרם גם את מכריך ובני משפחתך הי"ו כדי שהסיוע יהיה מכובד. ובזכות זה, השי"ת ימלא את כל משאלות לבך לטובה ולברכה, ותראה ישועות גדולות. וכמו שאמרו רז"ל, "אם אתה משמח ארבעה שלי, אני משמח ארבעה שלך". ותזכה לבריאות והצלחה, אריכות ימים ושנים, באושר ועושר וכל טוב ורוב נחת מכל הצאצאים אמן.

נ"ב: היות והיו מקרים שהתרומות לא הגיעו בדואר לכן אפשר להעביר לחשבון שלי בנק יהב מס' 04 סניף 120 מספר חשבון 417219, או לכתובת עקיבא עמרם רח' בלוי 11 ירושלים.
קבלות תשלחנה בדואר

בברכה חג כשר ושמח
"אהבת חסד ומזכה הרבים"

עקיבא א. עמרם בן לאאמו"ר הרב יהושע עמרם זצ"ל 


Share by: