הניב הגיליכי

הניב הגִילֵכִּי
השפה – פרסית; הניב – גילכי;  המקום – הראט אפגניסטאן
מאת: זאב יקותיאל
 
 
השפה המדוברת באפגניסטאן מקורה במשפחת השפות ההודו-איראניות. כבכל שפה חיה גם הניבים הפרסיים שבאפגניסטאן ממשיכים להתפתח, לקמול, להשתנות, להתרחב ולהתכווץ, בכל רגע ורגע. שפה שלא משתמשים בה הולכת ודועכת ובסופו של דבר נידונה לכליה. שפה שמשתמשים בה, כפי שאמרתי, משתנה ללא הרף, ובאופן שונה מאזור אחד לאזור אחר.
 
האנשים באפגניסטאן מדברים בעיקר בשתי שפות, פּוּשטוּ ודָארִי. אלו הן שפות חיות לכל דבר ועניין, ומהן יצאו כמובן ניבים רבים. רוב היהודים באפגניסטאן, בהראט ובקאבול, דיברו דארי. דארי הוא ניב חשוב בפרסית וישנה ספרות ועיתונות ענפה בשפה זו. זוהי גם השפה המדוברת בעיקר בחלק המערבי של אפגניסטאן, אף על פי שיש הבדל בין דארי קאבולי לדארי הראטי. מי שקרא את "אלף שמשות זוהרות" מאת חאלד חוסייני מבין אולי את כובד המשמעות של הדיאלקט המדובר, כיצד זיהו את דוברת הדארי מהראט, וכיצד היה זה ממש עניין של חיים ומוות ביד הלשון.
 
חלק ממשפחות היהודים בהראט אשר שורשיהן באיראן דיברו ניב גילכי. אבל ניב זה היה מיוחד ליהודי הראט, מכיוון שהם השתמשו גם בשיבושי לשון מעברית בנוסף על שיבושי הלשון של הניב הגילכי. אין ספק שקיים הבדל רב בין דוברי הגילכי המעטים שנשארו בעדת יהודי אפגניסטאן כיום לבין שפת הגילכי המקורית ממחוז גִילָאן שבאיראן. כאמור, מסממני השפה החיה הוא כי הגילכי אשר מלפני כמאה שנה אינה זהה לגילכי של היום.
 
לצערי לא מצאתי ספרות או כתבים כלשהם בגילכי של יהודי הראט. לעומת זאת מצאתי כתבים רבים משל יהודי אפגניסטאן אשר נכתבו בדארי בכתב רש"י, ביניהם ה"דָסטָק" של סבי ז"ל אגאג'ון יקותיאל בן שלום בן אליהו. לעומת זאת, ניב גילכי עכשווי ממחוז גילאן הוא שפה חיה ונושמת.
 
למרות זאת הצלחתי ללקט מעט דוגמאות מהגילכי של הראט כאן, בארץ ישראל:
 
אבא שלי, אלנתן יקותיאל, דיבר דארי הראטי. הוא נהג לומר לי: "אני לא מבין את אמא שלך, היא מדברת גילכי עם אמא שלה ואני לא מבין אותה." ואמי רחל יקותיאל לבית בצלאל הייתה אומרת לי בגילכי: "למה אתה מדבר גם בניב פרסי איראני? אני לא אוהבת, תדבר כמוני, גילכי." ואני? אני מדבר ערבוב שלם, מכאן ומכאן קיבלתי ושאבתי כך שאני מדבר עם שניהם מחד, אך אין לי ידע שלם באף אחד מהניבים .מאידך, זה מעולם לא הטריד אותי במיוחד ועל כן גם לא בדקתי לעומק את השוני. לשאלותיי כילד ענו לי תשובות כגון "אנחנו ממשפחת בצלאל מדברים גוֹלכית", או "גוֹלכי זו השפה של משפחת גוֹל" – שכן "גוֹל" הוא שם משפחתה של אמי לפני נישואיה לאבי.
 
רחל יקותיאל, אמי היקרה, הביאה לפני דוגמאות להבדלים בין הניבים:

סלק את התרנגולת – בניב גילכי יהודי הראטי יאמרו: "קָרקָא קִיש בֵּקוֹן", ובניב ד
ארי הראטי יאמרו: "מוֹרג קיש בקון".
אינני רוצה – בניב גילכי יהודי הראטי יאמרו: "נָאוָום", ובניב דארי הראטי יאמרו: "נָמִיכוֹם".
ועוד הוסיפה אמי פתגם שגור: "נָאוָום נָאוָום טוּ גִ'יפָם בֵּגזַר", אשר תרגומו המילולי "אינני רוצה אבל תשים בכיסי", ומשמעותו: תן לי בלי שארגיש...

מרים בצלאל לבית גדליהו (אשת דודי יעקב)

בת אביגיל ויהודה גדליהו ז"ל, נכדה ליפה ומישאל גול ז"ל, נולדה בהראט, אפגניסטאן, בשנת 1935, יצאה עם משפחתה להודו בדרך לארץ ישראל בגיל 10 והגיעה לארץ ישראל בגיל 13. נישאה ליעקב ז"ל בן צביה ושמואל בצלאל ז"ל, נכדה ליפה ומישאל גול ז"ל ולאביגיל ויהודה גדליהו ז"ל.
בחודש מרץ 2009 הקלטתי את הגברת בצלאל ששרה לי שירי עם משובבי נפש בגילכי וגם תרגמה אותם.
בנה בנצי בצלאל תמלל אותם והעלה אותם ל"יוטיוב" – להלן השירים והכתובות.
 
שיר ילדים:
דוד דוד צֶ'ה                          דוד חמודי
גוּשְטֶה בֶרֵנְצֶ'ה מוּרְצֶ'ה          קח את הבשר, האורז והענבים
אוּשקוֹן נַרִי טוּ קוּצֶ'ה              הזהר לא להיכנס לסמטה
פַאלטַאן טֶרה מִירוּצֶ'ה           פן השוטר יראה אותך
 
 
שיר אהבה:
 
מַאְנַם אַבְרֶה מִישַם – גָ'אְל גָ'אְל מֶדוֹבַאְם                    אני אהיה ענן שעובר מהר                                                               
תֶ'ה גֶה אַבְרֶה מִישִי – גָ'אְל גָ'אְל מֶדוֹבִיאִי                    ואם אתה תהיה ענן שעובר מהר
מַאְנַם בַארֵש מִישַם – שַרשַר מִיבוֹרַם                          אני אהפוך לגשם שיורד חזק
תֶ'ה גֶה בַאְרֵש מִישִי – שַרשַר מִיבוֹרִיאִי                       ואם אתה תהפוך לגשם שיורד חזק
מַאְנַם סַאְבְזֶה מִישַם – מִירַם טוּ שָרַה                         אני אהיה ירק בשדה
תֶ'ה גֶה סַאְבְזֶה מִישִי – מִירִי טוּ שָרַה                          ואם אתה תהיה ירק בשדה
מַאְנַם אַהַאוּ מִישַם – גָ'אְל גָ'אְל מִיכְ'וֹרַם                     אני אהיה שועל שאוכל מהר
תֶ'ה גֶה אַהַאוּ מִישִי – גָ'אְל גָ'אְל מִיכְ'וֹרִאִי                    ואם אתה תהיה שועל שאוכל מהר
מַאְנַם עָאְרַק' מִישַם – מִירַם טוּ שִישֶה                        אני אהיה ערק שנכנס לבקבוק
תֶ'ה גֶה עָאְרַק' מִישִי – מִירִי טוּ שִישֶה                         ואם אתה תהיה ערק שנכנס לבקבוק
מַאְנַם פַאְמְבֶה מִישַם – סַרֶשֶה מִיבַאְנְדָאְם                  אני אהיה צמר גפן שיסגור את הבקבוק
תֶ'ה גֶה פַאְמְבֶה מִישִי – סַרֶשֶה מִיבַאְנְידִי                    ואם אתה תהיה צמר גפן שיסגור את הבקבוק
מַאְנַם דֶה שַאְק מִישַם – אוֹנְגָ'ה מִימוֹנַם                     אני אהיה מזרן ואשאר שם
תֶ'ה גֶה דֶה שַאְק מִישִי – אוֹנְגָ'ה מִימוֹנִי                      ואם אתה תהיה מזרן ותישאר שם
מַאְנַם אַרוּס מִישַם – באלש מיחאבם                         אני אהיה כלה ואישן עליו
תֶ'ה גֶה אַרוּס מִישִי – בַאְלַש מִיחַאְבִי                          ואם אתה תהיה כלה ותישן עליו
מַאְנַם דוֹמַט מִישַם – פַאְלוּט מִישִינַם                         אני אהיה חתן ואשכב ליד
תֶ'ה גֶה דוֹמַט מִישִי – פַאְלוּט מִישִינִי                          ואם אתה תהיה חתן ותשכב ליד
מַאְנַם מַאְצ' נַה מִידָם – אַזְרַ'אְם מִימִירִי                      אני לא אתן לך נשיקה ותמות מצער
לשמיעת מרים בצלאל מדקלמת שיר בגיליכי לחץ כאן>>


לשמיעת אהרון בצלאל ז"ל מספר סיפור בגיליכי לחץ כאן>>

תודה לבנצי בצלאל על סיועו בהכנת הכתבה
Share by: