הרב מולא יהושע עמרם
הרב מולא יהושע עמרם זצ"ל

אפגניתון מספר 5
מאת הרב רפאל בצלאל
 
בין האישים הדגולים שהאירו את שמי יהדות אפגניסטאן, מוזכר בסילודין שמו של מורנו ורבנו הרב יהושע עמרם זצ"ל שהרבה פעלים לתורה ולתעודה בקהילה הקדושה בעיר הראת.
מורנו ורבנו היה משכמו ומעלה הן בידיעותיו המקיפות בכל מקצועות התורה, והן בפעולותיו הרוחניות למען העדה. רבנו ניחן במידות תרומיות "שייף עייל שייף נפיק ולא מחזיק טיבותא לנפשיה" ענותן כהלל. הוא היה המורה צדק, השוחט, המוהל, הדרשן, ומרביץ תורה בתלמידים שנים רבות.
גולת הכותרת של פעילותו הייתה בית מדרשו בו למדו כל הגילאים שהיו מחולקים לקבוצות וקבוצות משנה בתוך אולם גדול ורחב ידיים. תחת שרביטו יצקו מים על ידו מאות אנשים אשר קיבלו בו את השכלתם הבסיסית והתורנית. מבין יוצאי בית מדרשו לא היה אדם שלא ידע קרוא וכתוב, טעמי המקרא, תורה, פרש"י, נ"ך, שולחן ערוך ופיוטים. בשיחה עם בנו הרב עקיבא עמרם הי"ו, סיפר לנו כי רבנו סיים פעמים מספר את ש"ס תלמוד בבלי וכי בענייני שחיטה היו הכול פונים אליו וממתינים למוצא פיו בכל הדבר הקשה יביאון אליו והוא היה הפוסק.
דרשותיו שהיו מתובלות במעשיות של צדיקים וחסידים והיו נוסכות אמונה ויראת שמיים, רוממו את בני העדה והטביעו בהם אהבת תורה ולומדיה, אמונת חכמים, צניעות וענוה. רבים היו כמהים לבוא ולהאזין לדרשותיו, גברים ונשים, צעירים וזקנים, ומפאת חוסר מקום היו מקדימים ובאים מבעוד מועד.
בעלותו ארצה לפני כיובל שנים קבע את משכנו בירושלים. כאן התבקש לכהן כרבה הראשי של עדת יהודי אפגניסטאן, גם כאן המשיך את פעולותיו הרוחניות שיעורי תורה, דרשות וכו'. על אף מצבו הכלכלי הקשה ומצב בריאותו הרופף היה מכתת רגליו כדי למסור שיעורים תמידין כסדרן. שורות אלה הן מעט מהליכות חייו של רבנו אשר לאור דמות דיוקנו מצווים אנו לחנך את בנינו ובנותינו לחיי תורה ומצוות. 
מכון נחלה ליהושע

ע"ש מו"ר הרב יהושע עמרם זצ"ל
הרב הראשי ליהודי אפגניסטן
 
הספר "מקדש שביעי"
 
המכון מבקש להודיע שיש עדיין במלאי ספר "מקדש שביעי" שירים ופיוטים לשבת בנוסח
עדת יהודי אפגניסטן.
יש אפשרות לרכוש את הספר גם עבור אירועים שונים עם הטבעה והנצחה של נושאי האירוע.
 
הספר "ברכת מועדיך"

כמו כן המכון עומד להוציא לאור מחדש במהדורה מורחבת את הספר "ברכת מועדיך",
שירים ופיוטים לחגים ולשמחות המושרים בפי בני העדה, ובתוספת מרובה של שירים ופיוטים בנוסח ירושלמי ויהדות המזרח.
 
יחידים ומוסדות המעוניינים להנציח שמות יקיריהם או מוסדותיהם, וכן להרים תרומה לרפואה וברכה, יפנו לכתובת הבאה:
 
לפרטים: הרב עקיבא עמרם, רח' הרב בלוי 11, ירושלים. טלפון: 054-5699713


Share by: