חדשות


בס"ד

חדשות

ראש חודש חשוון

חודש שבתחילתו מברכים ומתפללים על גשמי ברכה שירוו את האדמה ויצמיחו לנו תבואה לאכול ומים לשתיה.
שהשפע שמתחיל מהחודש ישפיע על המשך השנה לשפע של ברכה והצלחה ישועה ונחמה. ושיתמלאו כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה.

חודש טוב
משה חסיד

***
ערב ראש השנה תשע"ז

הרב עקיבא עמרם בפנייה לבני הקהילה:


"אהבת חסד ומזכה הרבים ומתן בסתר"
מיסודם של הרב בנימין גרג'י ז"ל
והרב אבא גול ז"ל ור' מנשה יונה ז"ל ור' אהרן אליסף ז"ל

בס"ד                 
אלול – רחמים תשע"ו


שלום רב וכל טוב

נדבת חג עבור בני – תורה ושאר נצרכים מבני העדה

ידיד יקר, מנהגנו מזה שנים רבות, לחלק מצרכי מזון בסיסיים לנזקקים מבני עדתנו כדי לסייע להם בהוצאות המרובות לקראת החגים הבעל"ט. 

הדבר נעשה בעבר בצנעה ובכבוד, ע"י ראשי העדה, כמו מו' א. פלטי הכהן ז"ל, הרב אבא גול ז"ל מקופת "מזכה הרבים", הרב בנימין גרג'י ז"ל מקופת "אהבת חסד" ור' מנשה יונה ז"ל, ובתמיכה מכובדת של ק"ק אפגאן ג'ואיש בניו יורק הי"ו, ע"י הגבאים הדגולים מראשי העדה ר' שלמה גד ע"ה, ויבלחטו"א ר' גבריאל אהרון הי"ו.

בידיעתו ובברכתו של כמו"ר הרה"ג צבי סימן טוב שליט"א, אנחנו ממשיכים גם היום במפעל קדוש זה, כבעבר בצנעא ובכבוד ע"י הח"מ, ומר צבי גול הי"ו בן הרב אבא גול זצ"ל והרב רפאל בצלאל הי"ו בן ר' אליהו זצ"ל.


הקופה מחלקת מצרכי מזון לעשרות משפחות. הגם שיש ארגונים נוספים לכך, אין הקומץ משביע את הארי וחלק מן הציבור הנ"ל מצפה לתמיכה זו, בפרט ש יש הרבה צנועים שאינם הולכים לארגונים אחרים ואנחנו מספקים להם בצנעה ובכבוד.

לקראת השנה החדשה הבעל"ט ובהגיע הימים הנוראים ימי הדין, אנחנו פונים אליך ידיד יקר, להיות שותף במצווה יקרה זו. תרום בעין יפה והתרם גם את מכריך ובני משפחתך הי"ו. ובזכות זה, השי"ת יזכה אותך ואת כל בני ביתך הי"ו בשנה טובה ומבורכת, וימלא את כל משאלו לבכם לטובה ולברכה, ותראו ישועות גדולות. וכמו שאמרו רז"ל, "אם אתה משמח ארבעה שלי, אני משמח ארבעה שלך". ותזכה לבריאות והצלחה, אריכות ימים ושנים, באושר ועושר וכל טוב ורוב נחת ואושר מכל הצאצאים אמן. 


בברכת כתיבה וחתימה טובה 
"אהבת חסד ומזכה הרבים"
עקיבא א. עמרם 
בן לאאמו"ר הרב יהושע עמרם זצ"ל

את התרומות נא להעביר לעקיבא עמרם
הרב בלוי 11 ירושלים
או לבנק יהב סניף 120 מ"ח 417219

קבלות על התרומות תישלחנה בדואר 


****
בס"ד כ"ג אייר תשע"ו 30.5.2016
טיול לירושלים-תערוכת "אפגניסטן אהובתי"
לאור ההיענות הרבה במפגש של קבוצת שגי"א [שומרי גחלת יהדות אפגניסטן]
שהתקיים ביום שני בביתם של רפי וחנה גרג'י, אנו מציעים טיול לירושלים שיכלול ביקור בתערוכה "אפגניסטן אהובתי" ובשוק מחנה יהודה. בתערוכה תמונות מאפגניסטן שלאחר נפילת הטאליבן.
הטיול יצא אי"ה ביום רביעי,ט"ז בסיון [22.6.2016]
בשעה 13.00 מקרית שלום.
לטיול נרשמו כבר25 איש. ההרשמה נמשכת אצל:
1.יוסי גרג'י—טלפון 054-5251515
2.טובה גרינברגר—טלפון 052-2212623
3.מרים וידל- טלפון—052-2746157

עלות הטיול כ-50 שח. + דמי כניסה למוזיאון-20 שח
בהצלחה לכולנו.

נ****
"אפגניסטן אהובתי", תערוכה במוזיאון על התפר, בשכונת שמואל הנביא בירושלים
על חיי הנשים באפגניסטן בת ימינו, מימי הטאליבן ועד ניצני השחרור.
ראו כתבה מפורטת בדף הבית. בני הקהילה מוזמנים החל מה-22 במאי.

התערוכה תהיה פתוחה עד 1.10.2016

****

טלי בצלאל שושני - מדריכת טיולים ומארגנת ערבי שירה - לעדכונים שוטפים - 0528807966
**** ניתן לכתוב אלינו אל: afghanimcenter@gmail.com

Share by: