בית הכנסת ישועה ורחמים בירושלים

‏כסלו, תשע"ו
‏נובמבר, 2015

בתי-כנסת של יהודי אפגניסטן בישראל 

בית הכנסת 'ישועה ורחמים' בירושלים

בית הכנסת ישועה ורחמים בשכונת בית ישראל בירושלים, 2015 צילום © אורית סימן-טוב
ר' רפאל בקשי גבאי בית הכנסת ישועה ורחמים ליד שערו המשופץ של בית הכנסת, תשע"ה, 2015

בית הכנסת נמצא בשכונת בית ישראל הסמוכה לשכונת הבוכרים בירושלים. בשכונות אלה התגוררו בשנות השלושים עד החמישים מרבית בני הקהילה האפגנית בארץ. בית הכנסת ממוקם ברחוב רייכמן 29, ירושלים. הגבאי המרכזי הוא מר רפאל בקשי המשמש גם כיו"ר ועד יהודי אפגניסטן. רב הקהילה הוא הרה"ג צבי סימן-טוב שליט"א.

בית הכנסת נוסד בשנת תר"ץ [1930], כפי שמעיד לוח האבן בשער הכניסה לבית הכנסת. המייסדים היו קהילת המתפללים יוצאי העיר הראת שבאפגניסטן. כפי שמעיד בן-ציון יהושע בספרו "מנדחי ישראל באפגאניסתאן לאנוסי משהד באיראן", כמה מן העולים האפגנים, בעיקר בני המשפחות: אליאס, כהן, בצלאל, קשאני, הראתי, גול, היו אמידים והם בנו או רכשו בתים גדולים שבמרכזם חצרות מפוארות, בעיקר בשכונת הבוכרים, בבית ישראל ובכרם אברהם. בשנת 1929 מנתה הקהילה 327 נפש. משגדל מניינה של הקהילה האפגנית בירושלים הוקם בית הכנסת בשנת 1930 ונבחרו שבעה מטובי העדה לנהל את העניינים הנחוצים לעדת אפגניסטן. בין היתר הוקמו מוסדות סעד, חינוך וחברה קדישא. מספר שנים קודם להקמת בית הכנסת "ישועה ורחמים" נוסדה קהילת מתפללים בעיקר מיוצאי העיר הראת בחצר "זבורוף" ברחוב זוננפלד שבשכונת בית ישראל. לימים הפך מניין מתפללים זה לבית הכנסת "הארבלים". בשנת 1934 הוקם אצ"א (ארגון צעירי אפגניסטן). אחת מפעולותיו הראשונות של הארגון הייתה הקמתו של בית כנסת המיועד לצעירים בלבד בקומה שמעל בית-כנסת "ישועה ורחמים". בשנת 1936 הקימו צעירי העדה בירושלים את "קופת מלווה חברים" שנתנה לחבריה הלוואות ללא ריבית כנגד משכון. הרב בנימין גרג'י שלימים היה רב הקהילה בירושלים, נבחר ליושב ראש בשל אישיותו הלמדנית והפעלתנית וייחוסו המשפחתי, ור' יוסף אליאס נבחר למזכיר בשל היותו פעיל בענייני העדה ובבית הכנסת. 
בשנת 1960 שופץ בית הכנסת ועוטר בסמלי שנים עשר השבטים על-ידי גר הצדק גרשון כוכבי. בסוף שנת 2014 שופץ בית הכנסת ביסודיות. הורחבה הכניסה וקומת הקרקע לקראת הקמת ספריה לספרים עתיקים שהובאו לארץ מהראת. לכשיסתיים שלב זה של השיפוץ ישופצו גם בית הכנסת ועזרת הנשים בקומה העליונה. בכניסה לבית הכנסת חצר רחבה ששופצה, לאחר שנסתם בור המים הענק שהיה מתחתיה. בגינת בית הכנסת היו בעבר עץ ערבה, עץ רימון ודקלים. כיום נותרו בה שני דקלים אך הורחב השטח לשימוש הציבור. בית הכנסת ישועה ורחמים משמש גם כבית מדרש, וקיים בו גם הכולל "נתיב בנימין" על שם הרב בנימין גרג'י ז"ל. נשיא הכולל הוא הרב הראשי של הקהילה הרה"ג צבי סימן-טוב שליט"א.
כל פעולות השיפוץ של בית הכנסת והוצאות התפעול ממומנות מתרומות ומהקדשים. ציבור המתפללים מונה כארבעים איש והוא כולל את בני הקהילה ועדות אחרות. נוסח התפילה והלחנים הם אפגנים וירושלמים. שעות התפילה: בשבתות – קבלת שבת בזמן, שחרית – הנץ החמה מניין ראשון, מניין שני בשמונה בבוקר. תפילת מנחה בשבת בשעות אחה"צ וערבית במוצאי שבת. התפילות מתקיימות בשבתות, בחגים ובימות החול, למעט תפילת שחרית בימות החול. בבית הכנסת ובבית המדרש ובכולל "נתיב בנימין" מתקיימים שיעורי תורה וקבלה, גם בימי חמישי בלילה, ימי שישי וערבי חג. 

הראיון נערך בט"ו בכסלו התשס"ה (7.12.2014) עם גבאי בית הכנסת ר' רפאל בקשי והרב רפאל בצלאל שהוא חבר ועד העדה לענייני מלגות ועזרה לנצרכים , ועם חברי מערכת אתר האפגנים זאב יקותיאל ואתי עמית

Share by: