פרשת השבוע

בס"ד
יום ו' ג' בשבט תשע"ח
לשבת ד' בשבט

פרפראות מהפרשה 
מאת הרב רפאל בצלאל
פרשת בא

פרפראות מהפרשה
פרשת בא

(י-א) "ויאמר ה' ... בא אל פרעה"
ממכות מצרים נשארו עוד 3 מכות, מתוך 10 מכות, ולזה רומז הפסוק "בא אל פרעה", "בא" בגימטריא 3.
 (י-כח) "ויאמר פרעה לך מעלי" 
פיו של פרעה הכשילו בזה שאמר "מעלי", כלומר לכו במועד "מעלי". המלה "מעלי" בגימטריא "בפסח" ואכן בפסח יצאו כל צבאות ה' ממצרים.
(יב-יח) "בערב תאכלו מצות"
"מצת" כתוב בלי ו, ר"ת "צדקה תציל ממוות" (לא לפי סדר), כלומר לקראת פסח צריך לדאוג לעניים ולספק להם מצות, מה שאנו קוראים "קמחא דפסחא".


פרשת השבוע 
מאת ר' משה חסיד
פרשת השבוע "בא"

" בנערינו ובזקננו נלך, בבנינו ובבנותינו"

עם ישראל רואה בחינוך ילדיו את עתיד האומה.

ללא השקעה ודוגמא אישית לדור הצעיר, אין עתיד.

לכן משה רבינו הקדים את נערינו לזקנים.

שנזכה להוות דוגמא אישית לדור הצעיר

שבת חמה ומבורכת - משה חסיד

כניסת השבת 
ירושלים 16:26
תל אביב 16:40

דברים אלו לע"נ אבי ומורי הרב בנימין בן רבקה זצ"ל שהיום יום פטירתו. זכותו תגן עלינו
חידות ושעשועי לשון מהפרשה
מאת הרב רפאל בצלאל

[(יג-ג) "לא יאכל חמץ"]
לא נבנה בית המקדש אלא ע"י חמ"ץ


זמני כניסת ויציאת שבת

ירושלים
כניסת השבת: 16:26
יציאת השבת: 17:41

תל אביב
כניסת השבת: 16:40
יציאת השבת: 17:42

חיפה
כניסת השבת: 16:30
יציאת השבת: 17:40

באר שבע
כניסת השבת: 16:44
יציאת השבת: 17:44
Share by: