פרשת השבוע

בס"ד
יום ו' י"ט באב תשע"ז
לשבת כ' באב

פרפראות מהפרשה מאת הרב רפאל בצלאל

פרשת עקב

(ח-ג) "לא על הלחם לבדו יחיה האדם"
המלה "לחם" יש לה שלוש משמעויות: 1. לחם כפשוטו 2. מָן (לחם מן השמים) 3. חכמת התורה
"לחם" ר"ת "לחם חכמה מָן" אך על מוצא פי ה' יחיה האדם, דהיינו חכמת התורה, שכן כתוב "והחכמה תחיה בעליה".
(י-כ) "את ה' אלוקיך תירא" 
"תירא" גימטריא תורה כי על ידי לימוד התורה יכול להגיע ליראת שמים.
(יא-יב) "מרשית השנה ועד אחרית שנה"
"מרשית" כתוב בלי א, דהיינו אותיות "מתשרי", כלומר מראש השנה עד ראש השנה. "מתשרי עד תשרי" מזונותיו של אדם קצובים לו.***

פרשת השבוע מאת ר' משה חסיד
פרשת השבוע "עקב"

"והיה עקב תשמעון.... והסיר ה' אלוקיך ממך כל חולי וכו'"

האדם יכול בדברים קטנים שאנשים לא שמים את ליבם אליהם, (עקב- דברים שאדם דש בעקביו) להרוויח ולשמח את השני.
עם חיוך קטן ושימת לב לשני, אפשרי להתברך בכל הברכות.

חיוך קטן ברכה עצומה.

שבת שלום
משה חסיד

כניסת השבת
ירושלים 18:51
תל אביב 19:08

חידות ושעשועי לשון מהפרשה
מאת הרב רפאל בצלאל

מלה אחת בפרשה בת שש אותיות
והן: 2 ג', 2 ד', 2 ה' - כל שתי אותיות זהות

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים:
כניסת השבת: 18:51
יציאת השבת: 20:05

תל אביב:
כניסת השבת: 19:07
יציאת השבת: 20:07

חיפה:
כניסת השבת: 18:50
יציאת השבת: 20:08

באר שבע:
כניסת השבת: 19:08
יציאת השבת: 20:06

אשדוד:
כניסת השבת: 19:09
יציאת שבת: 20:08

Share by: