פרשת השבוע

בס"ד
יום ו' כ"ג בתשרי תשע"ח
לשבת כ"ד בתשרי 

פרפראות מהפרשה 
פרשת בראשית

(א-א) בראשית ברא אלקים – (ג.ג) אשר ברא אלוהים לעשות חותמו של הקב"ה "אמת" ולכן במלים "בראשית ברא אלוהים" סופי התיבות "אמת" וכן בסוף הבריאה כתוב: אשר ברא אלוקים לעשות גם כן סופי התיבות "אמת".

(א-כו) נעשה אדם בצלמו
"אדם" ר"ת אפר דם מרה שהאדם עשוי מחומרים אלה וכן "אדם" ר"ת "אשמרה דרכי מחטרא" שיש לאדם להשמר מן החטא.

(ב-כב) ויבן את הצלע
"הצלע" אותיות לעצה" וכן אותיות עצלה אם זכה האדם לאשה טובה תהיה לו לעצה אם לא זכה תהיה לו עצלה.





חידות ושעשועי לשון מהפרשה

היכן משה רבינו רמוז בפרשה?



זמני כניסת ויציאת שבת

ירושלים
כניסת השבת: 17:33
יציאת השבת: 18:44

תל אביב
כניסת השבת: 17:50
יציאת השבת: 18:46

חיפה
כניסת השבת: 17:51
יציאת השבת: 18:46
באר שבע
כניסת השבת: 18:00
יציאת השבת: 18:56
Share by: